Projekt

I’m Your Body

Skapar ett virtuellt och fysiskt nät av berättelser, kommentarer och interventioner knutna till fysiska platser. Vem som helst kan spela var som helst. Vad som helst kan ingå. Vinsten är ett aktivt deltagande i det offentliga rummet.

I’m Your Body är ett pågående projekt som beräknas vara klart i februari 2012. Projektet är ett verktyg, en lek eller ett spel utvecklat för mobiltelefoner. Spelet utgår från iden om staden som en gemensam kropp och fungerar som en plattform för gestaltande och interaktion i det offentliga rummet. I’m Your Body skapar ett virtuellt och fysiskt nät av berättelser, kommentarer och interventioner knutna till fysiska platser. Vem som helst kan spela var som helst. Vad som helst kan ingå. Vinsten är ett aktivt deltagande i det offentliga rummet.

I’m Your Body är utvecklat av Kista Teater och Mobile Life Centre, Stockholms Universitet i Kista. Projektet stöds av Konstnärsnämnden.  www.konstnarsnamnden.se

Projekt av Johanna Gustafsson – Fürst

fallet-small-on