Projekt

Konstlov(e)

Konstlov(e)

Konstlov(e) är verksamhet för barn och unga under höst-, jul-, sport- och påsklov där de tillsammans med bland annat konstnärer får skapa och pröva konstnärliga och olika digitala uttryck.

Alla kurser i konstlov(e) har varit gratis och arrangerats av RATS Teater och har genomförts i samarbete med KFUM gården i Kista, institutionen för data- och systemvetenskap/Stockholms universitet. Med stöd av Arvsfonden.

konstlove_2