Projekt

Stadsmuseum – ADA FTW

Stadsmuseum och Rats Teater samarbetade kring Stockholmares tankar kring hemmet. Berättelserna användes i dramat ADA FTW. Projektledare Rebecca Medici