#15 Teaterkritik – med Ylva Lagercrantz Spindler

 

Teaterkritik avsnittsbild

“Kritikern utbildar publiken; konstnären utbildar kritikern”, skrev Oscar Wilde en gång. Kritikens roll och status är ständigt debatterad. Men hur arbetar egentligen en teaterkritiker? Hur mycket av bedömningen baseras på känsla respektive förnuft? Och hur bemöter man en skådespelare på stan vars rollgestaltning man en gång sågat i en recension?  Säsongens sista avsnitt av Scenpodden djupdyker i scenkonstkritikens stora kretslopp och kritikerns vanliga vardag.

Veckans gäst är Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist och teaterkritiker, bland annat i Svenska Dagbladet. År 2000 grundade hon på uppdrag av Riksteatern teaterkritiksajten Nummer och var dess fram till 2011.

Ylva Lagercrantz Teaterkritik

 

Scenpodden leds av Rebecca Forsberg, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, teaterprofessor vid Stockholms universitet och teaterkritiker i Svenska Dagbladet.