#19 Fria Grupper – med Nils Poletti

Fria teatergrupper startade som en protest mot institutionsteatrars sätt att spela och välja repertoar. Den fria teatern blev ett alternativ till den etablerade scenkonsten med mer frispråkighet, experimentell lust och ofta med ett uttalat politiskt syfte.
Hur ser fria grupper ut idag och vad finns kvar att utmana när institutioner bjuder in den fria scenkonsten i sina hus? Vad är det för skillnad mellan att arbeta på frigrupp och på en institutionsteater? Hur fritt är det kulturella livet idag?

Gäst i studion är Nils Poletti, (snart avgående) konstnärlig ledare för TUR-Teatern, en fri grupp i Kärrtorp, Stockholm.

FullSizeRender

Scenpodden leds av Rebecca Örtman fd Forsberg, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, teaterprofessor vid Stockholms universitet och teaterkritiker i Svenska Dagbladet.