#22 Mim – med Bo Lindström

Teater utan ord eller – vad är mim?
Hur har mimen påverkat den svenska scenkonsten?
Vad har en mimskådespelare för specifik kompetens och skicklighet?
Hur placeras den svenska mimen i ett internationellt perspektiv?

Gäst i studion är Bo W Lindström, mimskådespelare och grundare av Pantomimteatern.​

Bo

Scenpodden leds av Rebecca Örtman fd Forsberg, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, teaterprofessor vid Stockholms universitet och teaterkritiker i Svenska Dagbladet.