#24 Mångfald – med Josette Bushell – Mingo

Har alla lika möjligheter att njuta av scenkonsten? Vilka blir representerade på svensk scen?
Inom scenkonsten är mångfald viktig för att gestalta vår samtid, men hur ser mångfalden ut på våra scener och vad betyder den för konstnärlig kvalitet?

Möt Josette Bushell – Mingo i ett samtal om allas lika möjligheter och nödvändigheten av ett inkluderande kultur.

Gäst i studion är Josette Bushell – Mingo, skådespelare och regissör och konstnärlig ledare för Tyst teater vid Riksteatern.
Josette
Scenpodden leds av Rebecca Örtman fd Forsberg, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, teaterprofessor vid Stockholms universitet och teaterkritiker i Svenska Dagbladet.