#25 Opera – med Rickard Söderberg

Vad är det egentligen för speciellt med opera? Vad utmärker denna specifika musikteatrala genre? Hur kan publiken bäst uppleva opera och vilka förutfattade meningar kan stå i vägen för konstformen? Vill och kan man verkligen modernisera de klassiska operaverken och går det att förnya en konstform som lever på sina traditioner? Hur studerar man in en operaroll? Och kan operasångaren sjunga musikal och schlager?


Gäst i studion är operasångaren Rickard Söderberg.

rik

Scenpodden leds av Rebecca Örtman fd Forsberg, regissör och konstnärlig ledare för RATS Teater, tillsammans med Karin Helander, teaterprofessor vid Stockholms universitet och teaterkritiker i Svenska Dagbladet.