RATS Trailer

Sedan 2016 är RATS Teater knuten till Stockholms universitet, som på ett genomgripande sätt kommer att involvera humanistisk och naturvetenskaplig forskning i sina konstnärliga produktioner – liksom bli en plattform för kunskapsspridning och dialog med samhället.