Foto: Börje Gustavsson

Foto: Börje Gustavsson

Foto: Börje Gustavsson

Foto: Börje Gustavsson

Serie från Nere på jorden på nätet av Alexandra Falagara