Karin Helander, Henrik Nordgren och Rebecca Örtman
Foto : Rickard Kilström